Cookiebeleid van de carrièresite

 • Inleiding
 • Wat is een cookie  en hoe we deze gebruiken
 • Welke cookies gebruiken wij? 
 • Hoe de cookie-instellingen te wijzigen
 • Beheer van cookies in browser
 • Met wie zullen wij de via cookies verzamelde informatie delen?
 • Uw rechten
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen  ?
 • Updates cookiebeleid
 

Inleiding:


Dit Cookiebeleid beschrijft hoe wij cookies en soortgelijke trackingtechnologieën op onze website gebruiken om bepaalde bezoekersinformatie automatisch te verzamelen. U kunt op elk moment toestemming geven of weigeren voor elke categorie van cookies (behalve strikt noodzakelijke cookies) door de cookie-instellingen te wijzigen.

Wat is een cookie en hoe we deze gebruiken


Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. We gebruiken ook externe cookies. We gebruiken deze voor advertentie- en marketingdoeleinden.

Cookies kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen. Cookies helpen ons informatie over uw bezoek aan onze website te onthouden, zoals uw land, taal en andere instellingen. Cookies stellen ons in staat om te begrijpen wie welke webpagina's en advertenties heeft gezien, om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en om de populairste onderdelen van onze website te bepalen. Ze kunnen ons ook helpen om onze website efficiënter te beheren en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken. Wij gebruiken ook cookies om veiligheidsredenen en om een grotere efficiëntie te bereiken. Als u ervoor kiest uw browser zo in te stellen dat deze alle cookies weigert of specifiek de cookies van de website, zullen wij u niet verhinderen om door de website te navigeren. U zult echter merken dat u niet kunt genieten van sommige functionaliteiten die gepaard gaan met het installeren van cookies met name de functionaliteiten in de sessiecookies.

Verisure maakt gebruik van diensten van derden, waaronder cookietechnologie, om publieksanalyses uit te voeren. U kunt meer informatie krijgen over de manier waarop we gebruik maken van cookies van derden (zie het gedeelte "Cookie instellingen" hieronder). Het staat de gebruiker vrij om te beslissen welke cookie hij/zij wil accepteren.  Dit kan door uw browser zo in te stellen dat deze standaard alle cookies accepteert of weigert, of dat deze een waarschuwing ontvangt. U zult echter merken dat u niet kunt genieten van sommige functionaliteiten die gepaard gaan met het installeren van cookies met name de functionaliteiten in de sessiecookies.

Evenzo informeren wij u dat uw persoonsgegevens die afkomstig zijn van de installatie van cookies, niet langer dan 12 maanden bewaard zullen worden, onverminderd de bewaring daarvan die noodzakelijk kan zijn voor de formulering, uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen en/of wanneer toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de voornoemde termijn verbinden wij ons ertoe de verwerking van al deze gegevens te beëindigen en deze naar behoren te blokkeren in de overeenkomstige databanken.


Welke cookies gebruiken wij? 


In het bijzonder gebruiken we cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Sociale media cookies

Deze cookies kunnen worden gebruikt door de verschillende sociale media die we op onze website hebben geplaatst om u in staat te stellen onze inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. Ze kunnen uw browser op andere websites volgen en bouwen een profiel van uw interesses op. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u op andere websites ziet. Als u deze cookies niet toestaat kunt u de sociale mediaknoppen wellicht niet zien of gebruiken.

Doelgroep gerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Prestatie cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Performance cookies met toestemming

Deze categorie onderscheidt prestatie cookies van het analytische type van pure bedrijfsprestatie cookies waarvoor toestemming van de bezoeker vereist is.

Publieksmeting

Deze cookies stellen ons in staat om basispublieksmetingen uit te voeren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en minst populair zijn. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem.
U kunt te allen tijde het type cookies dat wij op deze pagina gebruiken controleren via de link "Cookie-instellingen":

Cookie-instellingen wijzigen


Wij gebruiken cookies om de prestaties van de website en uw ervaring te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (zie het gedeelte "Cookiebeheer in browser" hieronder). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt te allen tijde het type cookies dat wij op deze pagina gebruiken controleren, evenals het doel, de vervaldatum en of ze van onszelf zijn of van derden (met vermelding van genoemde derden), via de link "Cookie-instellingen" onderaan deze pagina. Verisure zal de op deze website gebruikte cookies regelmatig bijwerken om de gebruikers steeds bijgewerkte informatie te kunnen bieden.


Pixels 


Naast cookies gebruiken we soms kleine grafische afbeeldingen die bekend staan als 'pixels' (ook bekend als webbakens, clear GIF's of pixeltags). Wij gebruiken pixels in onze e-mailcommunicatie naar u (als u ervoor hebt gekozen dergelijke communicatie te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailcommunicatie is bekeken. Wij gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere reclamenetwerken) om ons te helpen reclame aan te bieden die relevant is voor uw interesses.

Beheer van cookies in browser


U kunt ook beslissen om uw voorkeur voor cookies te wijzigen in de browserparameters. De registratie van cookies kan namelijk ook plaatsvinden tijdens de installatie of het updaten van de browser, deze cookies kunnen op elk moment worden herroepen via de content configuratie opties en privacy instellingen. Veel browsers bieden de mogelijkheid om een privé-modus te activeren waarin cookies altijd worden verwijderd na uw bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze privé-modus verschillende namen hebben. Hieronder vindt u een lijst van de meest voorkomende browsers en de verschillende namen van deze "privé-modus", evenals een link waarmee u een korte uitleg vindt over hoe u cookies kunt configureren, afhankelijk van de browser:

Browser name
Cookie management
Internet Explorer 8 and higherhttps://support.microsoft.com/nl-nl/office/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
Safari 2 and higherhttps://support.apple.com/nl-be/HT201265
Opera 10.5 and higherhttps://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
FireFox 3.5 and higherVerbeterde bescherming tegen volgen in Firefox voor desktop | Hulp voor Firefox (mozilla.org)
Google Chrome 10 and higherhttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Belangrijk: Lees aandachtig de helpsectie van uw browser om meer te weten te komen over hoe u de "privémodus" activeert. U kunt het portaal/de website blijven bezoeken, zelfs als uw browser in de "privémodus" staat, hoewel het browsen door onze website mogelijk niet optimaal is en sommige hulpprogramma's mogelijk niet goed werken.

Met wie delen we de via cookies verzamelde informatie?


Verisure kan de gegevens die zijn verkregen door de installatie van cookies van de website delen met de volgende categorieën ontvangers:

 • Dienstverleners. Verisure heeft leveranciers die helpen bij het beheer, de analyse en de voortdurende verbetering van de website, evenals dienstverleners op het gebied van human resource management (werving, selectie, enz.).
 • Derde partijen die cookies installeren op de website. De entiteiten die hun cookies op de website installeren, zullen de via hun cookies verzamelde gegevens gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Sommige van de voornoemde dienstverleners zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte of bieden geen beveiligingsniveau dat gelijkwaardig is aan het niveau dat op dat grondgebied bestaat. In deze gevallen zullen de doorgiften gebaseerd zijn op de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardmodelclausules of, in voorkomend geval, op het Privacy Shield. Voor meer informatie over de bovengenoemde garanties of het feit dat deze zijn verstrekt, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@verisure.be.

Uw rechten


Gebruikers kunnen, in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving, hun recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking uitoefenen, evenals de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens weigeren door een e-mail te sturen naar privacy@verisure.be.

Naast de bovengenoemde rechten hebt u het recht om de gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken via het voorkeurscentrum dat beschikbaar is via de knop "Cookie-instellingen", zonder dat deze intrekking van de toestemming invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
Uw gegevens afkomstig van cookies kunnen verder worden verwerkt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Daarnaast hebt u het recht om een verzoek in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:
Website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Postadres: Pressestraat 35, 1000 Brussel; contact@apd-gba.be

Hoe kunt u contact met ons opnemen 


Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacy@verisure.be.

Updates cookiebeleid


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen in dit beleid. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze en nieuwe aanvullende informatie te bekijken.

Dit beleid is bijgewerkt op 23 januari 2024.