TYÖNHAKIJOIDEN TIETOSUOJALAUSEKE

Osana rekrytointiprosessia me, Verisure Oy, y-tunnus 1773522–2, Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki; (jäljempänä "yritys" tai ”me”) kerää ja käsittelee sinua työnhakijana koskevia henkilötietoja ja hakemusasiakirjojasi. Tällä työnhakijoita koskevalla tietosuojalausekkeella haluamme näyttää, miten varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään ja suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

Yhtiö on "rekisterinpitäjä". Tämä tarkoittaa, että yritys on vastuussa kaikesta kanssamme jakamiesi henkilötietojen käsittelystä. Tämä työnhaun tietosuojalauseke kertoo sinulle, miten käsittelemme henkilötietojasi. Selitämme, mitä henkilötietoja käsittelemme, mihin tarkoitukseen, miksi henkilötietojasi käytetään rekrytointiprosessin yhteydessä ja kuinka kauan yleensä säilytämme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain mukaisesti, ja miten voit käyttää oikeuksiasi. 

On tärkeää, että tiedot, jotka olemme rekisteröineet sinusta työnhakijana, ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Ilmoitathan meille, jos henkilötietosi muuttuvat rekrytointiprosessin aikana ja jos sinua koskevia tietoja on tarpeen muuttaa. Pyydämme, ettet jaa henkilötietoja, joita emme ole pyytäneet, etenkään arkaluonteisia henkilötietoja. Jos uskot, että saatat joutua jakamaan arkaluonteisia henkilötietoja kanssamme rekrytointi- ja hakuprosessin aikana, ota meihin yhteyttä ennen niiden jakamista. 

Jos et halua, että henkilötietojasi käytetään alla olevien ehtojen mukaisesti, älä lähetä ansioluetteloasi ja hakemustasi. Tätä tietosuojalauseketta päivitetään säännöllisesti. Kehotamme sinua tallentamaan kopion siitä. 


MINKÄ TYYPPISIÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME SINUSTA: 


Rekrytointiprosessin aikana keräämme ja tallennamme sinusta seuraavia henkilötietoja: 

 • etu- ja sukunimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, tieto ajokortista (jos tehtävä sitä vaatii) 
 • CV, työhakemus, tutkintotodistus, todistus muista tehtävistä, referenssit, kielitaito 
 • Etäisyys työpaikkaan, taidot ja mieltymykset, jotka liittyvät työhakemuksiin, ja soveltuvuus tehtävään,  
 • Haastattelu, jos tämä on tallennettu videolle tai nauhalle.  
 • Hakijasta rekrytointiprosessin yhteydessä tehty arvio  
 • Kaikki muut henkilötiedot, jotka sinä vapaaehtoisesti toimitat meille rekrytointikanaviemme kautta (mukaan lukien WhatsAppin kautta) 
 
Käsittelemme myös seuraavia henkilötietoryhmiä:  


 • Vahvistus siitä, että olet täysi-ikäinen. 
 • Meille sosiaalisessa mediassa (LinkedIn, Facebook tai Google) annetut tai siitä saadut henkilökohtaiset tiedot. Nämä henkilötiedot voivat sisältää edellä kuvatut henkilötietoryhmät. Ennen kuin rekisteröidyt urasivustoillemme käyttämällä sosiaalisen verkoston kirjautumistietojasi, kehotamme sinua tarkistamaan jakamisasetuksesi näissä sosiaalisissa verkostoissa välttääksesi lisätietojen jakamisen kanssamme. (Nämä tiedot kerätään siinä määrin kuin rekisteröidyt urasivustoillemme käyttämällä sosiaalisen verkoston kirjautumistietojasi, ja mitä olet määrittänyt sosiaalisen verkoston asetuksissa). 
 • Tiedot, jotka on muodostettu sinusta, kun vierailet urasivustoillamme Hypertext Transfer Protocol (Secure) - HTTP (S) -protokollan kautta teknisistä syistä ("HTTP-tiedot") (siinä määrin kuin tiedot ovat saatavillamme). Tämä sisältää esimerkiksi IP-osoitteesi, selaimesi tyypin ja version, käytetyn käyttöjärjestelmän, avatun sivun, aiemmin vieraillun sivun, päivämäärän ja kellonajan. 
 • Tiedot, jotka luot vierailemalla urasivustoillamme, kuten tekniset tiedot IT-laitteistasi ja siitä, miten käytät verkkosivustoamme. Tietoja kerätään evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla (siltä osin kuin olet suostunut evästeiden käyttöön, lukuun ottamatta ehdottoman välttämättömiä). Katso lisätietoja evästekäytännöstämme.  

Voimme kerätä ja käsitellä sinua koskevia tietoja, kuten: 

 • Todisteet hyvästä käytöksestä ja tiedot siitä edellyttäen, että Verisure on lain niin edellyttäessä pyytänyt hakijaa toimittamaan yritykselle todistuksen hyvästä käytöksestä. 
 • Terveystiedot, mikäli ne liittyvät työtehtävään ja ovat lainsäädännön piirissä, kuten esim. työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön piirissä. 

Voimme kerätä henkilötietosi. seuraavista lähteistä: 

 • Suoraan sinulta  
 • Suosittelijoilta, joiden tiedot olet antanut. Varmista, että suosittelijasi ovat tietoisia, että jaat heidän henkilötietojaan kanssamme, ja että olet toimittanut heille kopion tästä tietosuojaselosteesta etukäteen. 
 • Rekrytointitoimistot, rekrytoijat ja kykyjenmetsästäjät. 
 • LinkedIn ja muut lähteet, joissa työpaikkoja mainostetaan kuten esim. duunitori.fi. 

MIHIN TARKOITUKSEEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI 


Käytämme sinusta keräämiämme henkilötietoja hakemuksesi käsittelemiseksi ja rekrytointitarkoituksiin, kuten: 

 • Arvioimme osaamistasi, pätevyyttäsi ja soveltuvuuttasi tehtävään 
 • Jos jaat ansioluettelosi, analysoimme tai arvioimme sen, laadimme sinulle henkilökohtaisen suosituksen 
 • Viestimme kanssasi rekrytointiprosessista  
 • Viestimme kanssasi työpaikoista, jotka vastaavat hakuasi/kriteerejäsi (edellyttäen, että olet antanut siihen suostumuksesi) 
 • Rekisteröimme sinut urasivuillemme sosiaalisen median tilin kautta 
 • Rekisteröimme sinut henkilökohtaisena käyttäjänä urasivuillamme 
 • Käsittelemme Chatbot-työkalua 
 • Luomme rekrytointiprosesseihimme liittyviä sisäisiä asiakirjoja 
 • Yrityksen urasivustojen hallinnointi ja suojaaminen (mukaan lukien vianetsintä, tietojen analysointi, testaus, järjestelmän ylläpito, tuki, raportointi, tietojen säilytys, petosten tai laittoman toiminnan havaitseminen ja tutkiminen). 
 • Prosessien ja työkalujen parantaminen (siinä määrin kuin tietoja ei ole täysin anonymisoitu) 
 • Fuusion yhteydessä yrityksen tai sen osan ostaminen tai myyminen kokonaan tai osittain. Tällaisessa tapauksessa ostaja hankkii samat oikeudet ja velvollisuudet, jotka meillä on henkilötietoihisi liittyen. 

 • Sovellettavien lakien ja/tai sääntelyvaatimusten noudattaminen, kuten: 
 • Vahvistus siitä, että olet yli 18-vuotias 
 • Todistus hyvästä käytöksestä 
 • Terveystiedot, mukaan lukien mahdolliset sairaudet, vammat ja potilastiedot (sen arvioimiseksi, onko meidän tehtävä asianmukaisia mukautuksia haku- ja/tai rekrytointiprosessin aikana – esimerkiksi testin tai haastattelun aikana). 
 • Hallituksen tai tuomioistuimen pyyntöön vastaaminen 

HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTE 


 • GDPR:n mukaan henkilötietoja on käsiteltävä tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Nämä kaikki keskittyvät vastuullisuuden käsitteeseen. HR-tiimien osalta HR-tietojen laillisen käsittelyn perustelut on arvioitava sekä tapa, jolla tietoja kerätään, käytetään ja tallennetaan. 

Verisure käsittelee henkilötietoja seuraavin oikeudellisin perustein: 

 • GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi (ennen sopimuksen tekoa täytettävät vaatimukset) tietyn tehtävän hakemiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta. 
 • Jos työ- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön mukaan rekrytointiprosessissa käytettyjen henkilötietojen säilyttäminen on pakollista, Verisure nojaa siihen, että GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta noudattaa lakisääteistä velvoitetta. 
 • Jos laissa vaaditaan hakijan taustatarkistusten suorittamista, Verisure nojaa GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 • Jos Verisure pitää haettavan tehtävän edellyttävän luottotarkastusta, suorittaa Verisure hakijan luottotarkastuksen nojaten GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, jonka käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen turvaamiseksi. 
 • Verisure kerää GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen, kun hakijat lähettävät ansioluettelonsa ja saatekirjeensä Verisuren harkittavaksi tulevissa tulevien työpaikkojen avautuessa. 

Sopimuksen ennakkotiedot 

Verisure kerää ja käsittelee hakijan henkilötietoja GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi (sopimusta edeltävä vaatimus), kun hakijat hakevat tiettyä roolia. Voit pyytää hakemuksesi peruuttamista, jos emme ole aloittaneet hakemuksesi käsittelyä. Jos hakemuksesi on tarkistettu, työ- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö voi vaatia meitä säilyttämään henkilötietosi todistaaksemme, että olemme käsitelleet hakemuksesi sovellettavien työ- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöjen mukaisesti. Jos laki vaatii meitä säilyttämään tietojasi, Verisure nojaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietosi poistetaan automaattisesti työ- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöjen mukaisesti. 

Suostumus 

Verisure kerää ja nojaa GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan (a) suostumukseen, jossa hakijat lähettävät ansioluettelonsa ja saatekirjeensä tulevia työmahdollisuuksia ja tarjouksia varten Verisure-yrityksissä, joiden uskomme vastaavan profiiliasi. 

Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä Verisureen peruuttaaksesi suostumuksesi milloin tahansa ja pyytääksesi Verisurea poistamaan tiedot ottamalla yhteyttä HR-osastoon. Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin tarkoittaa, että et voi hakea tiettyä työtä tai muuten käyttää tätä palvelun osaa. Voit myös pyytää Verisurea korjaamaan virheelliset tiedot tai toimittamaan sinulle kopion tiedoista. 

Huomaa, että jos harkitsemme tiettyä roolia koskevaa hakemustasi, tietojesi käsittelyn oikeudellinen perusta muuttuu sopimuksen ennakkotiedoksi yllä kuvatulla tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että henkilötietoja kerätään a) edellä mainitun mukaisesti ja b) käsitellään sen mukaisesti, mitä tulee tallentamiseen, siirtämiseen ja siihen, kuinka kauan henkilötietoja käsitellään. 


REKRYTOINTIPROSESSI 


Kun olet vastaanottanut hakemuksesi, käsittelemme sen selvittääksemme, oletko pätevä tulemaan valituksi tehtävään. Jos olet pätevä, selvitämme, onko hakemuksesi tarpeeksi vahva kutsuaksemme sinut haastatteluun. Jos päätämme ottaa sinuun yhteyttä haastattelua varten, käytämme meille antamiasi henkilötietoja. Jos päätämme tarjota sinulle paikkaa, meidän on ehkä tehtävä taustatarkistuksia ennen työsuhteen aloittamista. Edellä kuvattu prosessi voi vaihdella esimerkiksi hakemasi tehtävän vaatimusten mukaan. 

HENKILÖTIETOJEN YHDISTELMÄ 


Ilmoitamme sinulle, jos sinun on annettava meille lisätietoja sekä onko meidän tarpeen käsitellä hakemuksesi ja miksi tarvitsemme sitä. Huomaa, että jos et anna pyytämiämme tietoja (jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme harkita hakemustasi ja/tai pyyntöäsi, mukaan lukien lain ja/tai sääntelyvaatimusten edellyttämät tiedot), emme voi käsitellä hakemustasi. 

AUTOMAATTINEN KÄSITTELY  


 • Automaattinen päätöksenteko: Emme usko, että sinuun kohdistuu päätöksiä, joilla on laillinen ja/tai merkittävä vaikutus sinuun pelkästään automaattisten päätösten perusteella. Ilmoitamme sinulle kuitenkin kirjallisesti, jos tämä muuttuu. 
 • Automaattinen käsittely: "Kandidaatin arviointi". Arvioimme (Phenom Peoplen kautta) soveltuvuutesi tehtävään maantieteellisen läheisyytesi ja/tai sijaintisi, taitojesi ja osaamisesi, asemaroolisi merkityksellisyyden ja aiemman ja/tai nykyisen työnimikkeesi perusteella. Jos esimerkiksi haet paikkaa, rekrytoija ottaa nämä tiedot ja muut sinua koskevat olennaiset tiedot huomioon arvioidakseen soveltuvuuttasi tehtävään osana haku- ja rekrytointiprosessia. 
 • CV-analyysi. Analysoimme (Phenom Peoplen kautta) automaattisesti ansioluettelosi täyttääksemme lomakkeemme. Ennen kuin lähetät ansioluettelosi, tarkista sisältö, oikeinkirjoitus, kielioppi jne. huolellisesti. On tärkeää, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Ilmoitathan meille, jos henkilötietosi muuttuvat ja/tai ne on korjattava haku- ja rekrytointiprosessisi aikana. Voit tehdä tämän käyttämällä oikeuttasi saada pääsy tietoihin ja oikaista niitä (katso lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä alta). 

KENELLÄ ON PÄÄSY TIETOIHISI, MISSÄ JA MIKSI 


Sisäisesti: (mukaan lukien Verisure Groupin yritykset). Henkilötietojasi käsitellään sisäisesti, ja muut konserniyhtiöt voivat käsitellä niitä yllä mainituissa tarkoituksissa. Tämä sisältää henkilöstöosaston jäsenet ja muut rekrytointiprosessiin osallistuvat työntekijät, työvoimaa etsivät liiketoiminta-alueen johtajat ja IT-henkilöstön, jos pääsy henkilötietoihisi on välttämätöntä, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä. 

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille: 


 • tarjotaksemme palveluja haku- ja rekrytointiprosessisi tueksi (mukaan lukien ylläpitotuki- ja isännöintitarkoituksiin) ja helpottaa tarjouspyyntöprosesseja (mukaan lukien tietyt työsuhteen aloittamiseen liittyvät vaiheet). Näillä kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää henkilötietojasi vain, jos se on tarpeen näiden palvelujen tarjoamiseksi tässä määriteltyihin tarkoituksiin. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat muuttua ajoittain, ja niihin voivat kuulua Phenom People, Workday, LinkedIn (jos sovellettavissa) ja niiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajat. 
 • Kun meitä vaaditaan tekemään niin lakisääteisten ja/tai sääntelyvaatimusten mukaisesti tai sääntelyelimiin, julkisiin elimiin, virastoihin tai tuomioistuimiin ja tuomioistuimen nimittämiin henkilöihin liittyvien velvoitteidemme mukaisesti. 
 • suojellaksemme oikeuksiamme ja/tai omaisuuttamme, suojellaksemme terveyttäsi ja turvallisuuttasi tai muiden terveyttä ja turvallisuutta. 
 • petosten tai laittoman toiminnan havaitsemiseksi ja tutkimiseksi ja/tai hallituksen pyyntöön vastaamiseksi. 
 • jos se on tarpeen koko omaisuuden tai sen osan sulautumista, hankintaa tai myyntiä varten. Tällaisessa tapauksessa hankkiva yritys hankkii samat oikeudet ja velvollisuudet kuin meillä on henkilötietojesi suhteen. 

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Meidän ja/tai käyttämiemme kolmansien osapuolten on ehkä siirrettävä henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin. Jos kohdemaa (mukaan lukien Yhdysvallat) ei tällä hetkellä tarjoa riittävää tietosuojatasoa sovellettavan tietosuojalainsäädännön (eli GDPR: n) mukaisesti, varmistamme, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja sääntelyvaatimusten noudattamiseksi, kuten vakiosopimuslausekkeiden käyttö kansainvälisissä siirroissa. Huomaa, että Workday (konsernin sisäisessä siirrossaan) voi luottaa sitoviin yrityssääntöihinsä sen sijaan, että se käyttäisi vakiosopimuslausekkeita kansainvälisissä siirroissa. Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos olet epävarma ja/tai tarvitset lisätietoja. 

 MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJASI 


Suhtaudumme henkilötietojesi turvallisuuteen vakavasti. Meillä on käytössä sisäiset käytännöt ja hallintatoiminnot, jotka suojaavat henkilökohtaisia tietojasi katoamiselta, luvattomalta käytöltä tai tietoihin pääsyltä, muuttamiselta tai paljastamiselta. Olemme ottaneet käyttöön prosesseja ja menettelyjä epäiltyjen henkilötietojen tietoturvaloukkausten käsittelemiseksi ja ilmoitamme epäillystä loukkauksesta sinulle ja tietosuojaviranomaiselle, jos meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin. Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos olet epävarma ja/tai tarvitset lisätietoja. 

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI 


Käsittelemme henkilötietojasi alla kuvattujen säilytysaikojen mukaisesti. Vanhenemisen jälkeen lopetamme henkilötietojesi käsittelyn ja poistamme ne järjestelmistämme.  
 • Haettu tehtävä: Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekrytointiprosessi on valmis, kuitenkin enintään 12 kuukautta rekrytointiprosessin päättymisestä, ellei kanssasi ole toisin sovittu.Tämä perustuu työhönottotilanteisiin sovellettavaan tasa-arvolain (609/1986) syrjintäsyytteen nostamisen kanneaikaan.
 • Rekisteröityminen saadaksesi työtarjouksia (mukaan lukien Talent Community), työsuosituksia ja/tai luodaksesi tilin urasivustoillemme (eli hakematta paikkaa) on 2 vuoden säilytysaika, joka lasketaan rekisteröintipäivästäsi ja/tai tilisi luomisesta. 

Henkilötietojen käsittelyn pidennetty aika: Edellyttäen, että olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn edellä mainittujen lisäksi, käsittelemme tietojasi 2 vuoden ajan yllä mainitusta ajankohdasta. 

HTTP(S)-tiedot: Voimme tilapäisesti käsitellä HTTP(S)-tietoja verkkopalvelimen lokitiedostoissa. Lokitiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin muodossa, jonka avulla sinut voidaan tunnistaa enintään muutaman päivän ajan, ellei turvallisuuteen liittyvää tapahtumaa tapahdu (esimerkiksi DDoS-hyökkäys). Tietoturvaan liittyvän tapahtuman tapauksessa palvelimen lokitiedostot tallennetaan, kunnes tietoturvaan liittyvä tapahtuma on poistettu ja ratkaistu kokonaan. 

Henkilötietojen pidennetty käsittelyaika: Huomaa, että Verisuren on ehkä jatkettava henkilötietojesi käsittelyä oikeudellisen ja/hallinnollisen vaateen käsittelemiseksi, rajata sinut tietokannassamme (esimerkiksi kun olet kieltäytynyt vastaanottamasta työviestejä. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että et saa lisää viestejä) tai noudattaa lakisääteisiä ja/tai sääntelyvaatimuksia. 

Anonymisointi: Henkilötietosi voidaan anonymisoida, jotta niitä ei voida enää yhdistää sinuun, jolloin näitä tietoja voidaan käyttää ilman erillistä ilmoitusta sinulle. 


KUINKA OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ, MITEN LÖYTÄÄ OIKEUTESI JA MITEN VOIT KÄYTTÄÄ NÄITÄ OIKEUKSIA  


Tietyissä olosuhteissa tietosuojalainsäädäntö antaa sinulle tiettyjä oikeuksia: 

Pyydä pääsyä henkilötietoihisi. Näin voit saada kopion henkilötiedoista, joita meillä on sinusta, ja tarkistaa, että käsittelemme niitä laillisesti. 

Pyydä henkilötietojesi korjaamista. Näin saat puutteelliset tai virheelliset tiedot, jotka meillä on sinusta korjattu. 

Pyydä henkilötietojesi poistamista. Näin voit pyytää meitä poistamaan henkilötiedot, jos meillä ei ole hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä tyhjentämään tai poistamaan henkilötietosi, jos olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä (katso alla). Huomaa kuitenkin, että emme välttämättä aina pysty noudattamaan poistopyyntöäsi erityisistä oikeudellisista syistä, joista ilmoitetaan sinulle tarvittaessa. 

Pyydä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Näin voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn tietyissä olosuhteissa, kuten jos haluat meidän selvittävän käsittelyn tarkkuuden tai syyn. 

Pyyntö vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Näin voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos luotamme oikeutettuun etuun (tai kolmannen osapuolen etuun) ja tilanteessasi on jotain, joka saa sinut vastustamaan käsittelyä tällä perusteella. Joissakin tapauksissa voimme osoittaa, että meillä on pakottavia laillisia syitä käsitellä tietojasi, jotka ohittavat oikeutesi ja vapautesi, josta kerrotaan sinulle tarvittaessa. 

Toimitamme sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Huomaa, että tämä oikeus koskee vain automatisoituja tietoja, joiden käyttöön annoit alun perin suostumuksesi tai joissa käytimme tietoja kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseen. 

Oikeus peruuttaa suostumus (jos käsittely perustuu suostumukseesi). Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Huomaa, että se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suorittamiemme käsittelyjen laillisuuteen. Jos peruutat suostumuksesi, emme ehkä pysty tarjoamaan tiettyjä toimintoja ja/tai osoittamaan sinulle hakemus- ja/tai rekrytointiprosessia. Ilmoitamme sinulle, jos näin on, kun peruutat suostumuksesi. 

Oikeus kannella Suomen tietosuojaviranomaiselle. Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuoja-asioista vastaavalle tietosuojaviranomaiselle. Paikallinen tietosuojaviranomainen on Suomen Tietosuojavaltuutettu, tietosuoja@om.fi, puh. +358 29 566 6700, https://tietosuoja.fi/etusivu

Oikeuksiesi käyttäminen. Voit pyytää lisätietoja tästä tietosuojakäytännöstä ja/tai käyttää tietosuojaoikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä ja/tai tietosuojavastaavaamme rekisteriasiat@verisure.fi. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä kirjeitse osoitteeseen: 

Verisure Oy 
Rekisteriasiat / Tietosuojavastaava 
PL 80 
00241 Helsinki 

Huomaa, että meidän on ehkä pyydettävä sinulta tiettyjä tietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi ja varmistaa, että käytät muita tietosuojaoikeuksiasi. Tämä on turvatoimenpide sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei luovuteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme sinulta lisätietoja pyyntöösi liittyen nopeuttaaksemme vastaustamme. 

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kyselyihin kuukauden kuluessa. Joskus se voi kestää kauemmin, jos pyyntö on erityisen monimutkainen tai jos olet tehnyt enemmän pyyntöjä. Näissä tapauksissa ilmoitamme sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla. 

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty syyskuussa 2022.