Personvernerklæring for jobbsøkere

Som en del av enhver rekrutteringsprosess vil, VERISURE AS, organisasjonsnummer 929 120 825, Drammensveien 211, 0281 Oslo; (heretter "Selskapet") samle inn, behandle og slette personopplysninger knyttet til jobbsøkere. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet, sikkerheten til personopplysningene dine, være åpne om hvordan vi samler inn og bruker dataene dine og oppfylle våre forpliktelser om å beskytte dine personopplysninger.
 
Selskapet er "behandlingsansvarlig". Dette betyr at selskapet er ansvarlig for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker personopplysninger om deg. Denne erklæringen informerer deg om hvordan og hvorfor personopplysningene dine vil bli brukt i forbindelse med ansettelsesprosessen, og hvor lenge de vanligvis vil bli oppbevart i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

Det er viktig at den informasjon vi har om jobbsøkere er korrekt og oppdatert. Vennligst informer oss dersom dine personopplysninger endrer seg i løpet av rekrutteringsprosessen og det er behov for å endre de opplysninger vi har om deg. Vi ber deg om å ikke dele personopplysninger vi ikke har bedt om, spesielt særlig kategori personopplysninger. Hvis du vurderer at du kanskje må dele særlig kategori personopplysninger med oss for rekrutterings- og søknadsprosessen, vennligst kontakt oss før du deler den. 

Hvis du ikke vil at personopplysningene og informasjonen din skal brukes i henhold til betingelsene nedenfor, ber vi om at du ikke sender inn cv og søknad. Denne personvernerklæringen blir med jevne mellomrom oppdatert. Vi oppfordrer deg til å lagre en kopi av denne. 

HVA SLAGS INFORMASJON HAR VI OM DEG OG HVORDAN SAMLES INFORMASJONEN INN? 

I rekrutteringsprosessen vil vi samle inn, lagre og behandle følgende informasjon om deg: 
 • Ditt navn, for- og etternavn, adresse, alder, telefonnummer, e-postadresse, eventuelt informasjon om du har førerkort og disponerer bil dersom det er relevant for stillingen 
 • CV, søknad, vitnemål, diplomer, arbeids- og utdannelseshistorikk fra andre stillinger, referanser og språk
 • Nærhet til jobben, ferdigheter, og preferanser i forhold til jobbsøknader og egnethet for stillingen 
 • Intervju hvis dette tas opp på video eller lydbånd. 
 • Vurderinger gjort om kandidaten i forbindelse med rekrutteringsprosessen 
 • Alle andre opplysninger du oppgir til oss gjennom våre kanaler for rekruttering

I tillegg vil vi samle inn, lagre og behandle følgende kategorier av personopplysninger som gjelder kandidater: 
 • Bekreftelse på at du er myndig og har arbeidstillatelse i Norge, dersom dette kreves etter regelverk Verisure AS er underlagt 
 • Personlige opplysninger gitt til eller hentet fra sosiale medier til oss (f.eks. LinkedIn, Facebook eller Google). Disse personopplysningene kan omfatte kategoriene av personlig informasjon beskrevet ovenfor. Før du registrerer deg på våre karrierenettsteder ved å bruke påloggingsinformasjonen for sosiale nettverk, oppfordrer vi deg til å sjekke delingsinnstillingene dine på disse sosiale nettverkene for å unngå å dele ytterligere informasjon med oss. (Disse dataene samles inn i den grad du registrerer deg på karrierenettstedene våre ved å bruke påloggingsinformasjonen for det sosiale nettverket ditt og som konfigurert av deg i det sosiale nettverkets innstillinger).
 • Dataene som skapes fra deg ved tilgang til våre karrierenettsteder via Hypertext Transfer Protocol (Secure) – HTTP(S) av tekniske årsaker ("HTTP-data") (i den grad data gjøres tilgjengelig for oss). Dette inkluderer for eksempel IP-adresse, type og versjon av nettleseren din, operativsystemet som brukes, siden som ble kalt opp, siden tidligere besøkt, dato og klokkeslett.
 • Dataene som skapes av deg ved å være inne på våre karrierenettsider, så som tekniske data om ditt utstyr, surfing og mønstre. Dataene samles inn ved bruk av informasjonskapsler eller annen liknende teknologi (i den grad du har samtykket til bruken av informasjonskapsler, med unntak av de strengt nødvendige). Vennligst se vår policy for ytterligere detaljer. 

Vi kan også samle inn, lagre og behandle følgende type informasjon om deg inkludert særlig kategori: 
 • Vandelsattest og opplysninger i denne forutsatt at Verisure med hjemmel i lov ber om at kandidaten leverer vandelsattest til selskapet 
 • Helseopplysninger, i den grad disse opplysningene er nødvendig for å legge til rette for rekruttering eller intervjusituasjoner. 

Vi samler inn informasjon om deg på følgende måte: 
 • Direkte fra deg 
 • Referanser du har oppgitt. Vennligst sørg for at dine referanser er orientert om at du deler deres personopplysninger med oss, og at du har gitt dem en kopi av denne personvernerklæringen på forhånd 
 • Rekrutteringsbyråer, rekrutterere og head-huntere 
 • LinkedIn og andre kilder der hvor jobber annonseres så som Finn og Nav 

HVORDAN BRUKER VI OG HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil bruke personopplysningene vi samler inn om deg til å behandle din søknad og for rekrutteringsformål, så som: 
 • Vurdere dine ferdigheter, kvalifikasjoner, egnethet for rollen
 • Oppsett av personlig anbefaling for deg, dersom du laster opp din CV og får denne analysert eller vurdert 
 • Kommunisere med deg om rekrutteringsprosessen 
 • Kommunisere med deg dersom det dukker opp jobber som matcher ditt søk/ dine kriterier (forutsatt at du har samtykke til dette) 
 • Registrering på våre karrieresider gjennom bruk av dine sosiale medier konto(er) 
 • Registrerer en personlig bruker inn på våre karrieresider 
 • Samhandle med vår Chatbot 
 • Lage interne dokumenter relatert til våre ansettelsesprosesser 
 • For å administrere og beskytte oss og våre karrierenettsteder (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering, hosting av data, oppdage og undersøke svindel eller ulovlig aktivitet).
 • Å forbedre prosesser og verktøy (i den grad det ikke er fullstendig anonymisert)
 • Ved en fusjon, oppkjøp eller salg av alle eller deler av selskapet. I et slikt tilfelle vil kjøper erverve de samme rettighetene og forpliktelsene som vi har knyttet til dine personopplysninger
 • For å overholde gjeldende lovgivning og/eller regulatoriske krav som f.eks
 • o    Bekreftelse på at du er myndig 
 • o    Har arbeidstillatelse i Norge 
 • o    Vandelsattest 
 • o    Helseopplysninger, inkludert enhver medisinsk tilstand, funksjonshemminger og sykejournaler (for å vurdere om vi trenger å gjøre passende justeringer under søknads- og/eller rekrutteringsprosessen – for eksempel under en test eller intervju).
 • o    Besvare forespørsel fra myndigheter eller domstol

HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR Å BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER? 

I henhold til GDPR må personopplysninger behandles i samsvar med spesifikke prinsipper. Disse er alle sentrert rundt begrepet ansvarlighet. For HR-team må begrunnelser for lovlig behandling av HR-data gjennomgås sammen med måten dataene samles inn, brukes og lagres på.
Verisure behandler personopplysninger med følgende rettslig grunnlag: 
GDPR art. 6 (1) (b) nødvendig for å oppfylle en avtale (pre-kontraktsmessige krav) for enhver behandling av personopplysninger knyttet til anvendelsen av en bestemt tjeneste. 
Der det er krav i henhold til f.eks. arbeidsmiljølovgivningen om å beholde personopplysninger som brukes i rekrutteringsprosessen, er det rettslige grunnlaget GDPR art. 6(1)(c) nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt.
Der det er et krav i lov om å utføre bakgrunnssjekk av søkeren, er behandlingsgrunnlaget GDPR art. 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt. 
Dersom Verisure anser det nødvendig i stillingen som skal besittes, vil Verisure utføre kredittsjekk av søkere med hjemmel i GDPR Art. 6 (1) f behandling er nødvendig for  ivareta legitime interesser. 
Verisure belager seg på GDPR Art. 6 (1) (a) om samtykke der kandidater sender inn CV-en og følgebrevet til Verisure til vurdering for fremtidige jobbmuligheter, eksempelvis registrering i Talent Community. 

NØDVENDIG FOR Å OPPFYLLE EN AVTALE 

Verisure vil samle inn og behandle søkerens personopplysninger basert på GDPR art. 6 (1) (b) nødvendig for å oppfylle en avtale (pre-kontraktskrav) når kandidater søker på en bestemt stilling. Du kan be om å få søknaden din trukket tilbake hvis vi ikke har begynt å behandle den. Hvis søknaden din er gjennomgått, kan vi bli pålagt av arbeidslovgivningen å beholde personopplysningene dine for å bevise at vi har håndtert søknaden din i samsvar med gjeldende regelverk. Når vi er pålagt å beholde dataene dine ved lov, vil Verisure stole på GDPR art. 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt. Personopplysningene dine slettes automatisk i samsvar med arbeids- og diskrimineringslovene. 

SAMTYKKE 

Verisure samler inn og benytter GDPR art. 6 (1) (a) om samtykke når kandidater sender inn CV-en og følgebrevet for å matche det mot fremtidige jobbmuligheter og tilbud med Verisure-selskaper som vi mener samsvarer med profilen din.
Du har rett til å kontakte Verisure for å trekke tilbake samtykket ditt når som helst og be om at Verisure sletter dataene ved å kontakte HR-teamet. Bruk av retten til å bli glemt kan imidlertid bety at du ikke kan søke på en bestemt jobb eller på annen måte bruke denne delen av tjenesten. Du kan også be Verisure om å korrigere uriktige opplysninger eller gi deg en kopi av dataene.
Vær oppmerksom på at hvis vi vurderer søknaden din om en bestemt rolle, endres det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine til nødvendig for å oppfylle en avtale, som beskrevet ovenfor. Kandidaten samtykker i at personopplysningene vil bli samlet inn i samsvar med a) ovenfor og b) vil bli behandlet i henhold til lagring og overføring og hvor lenge personopplysningene vil bli behandlet. 

REKRUTTERINGSPROSESSEN

Etter å ha mottatt søknaden din, vil vi behandle den for å avgjøre om du oppfyller kravene for å bli valgt til en stilling. Hvis du gjør det, avgjør vi om søknaden din er sterk nok til å invitere deg til et intervju. Hvis vi bestemmer oss for å kontakte deg for et intervju, vil vi bruke personopplysningene gitt til oss for å avgjøre om vi skal tilby deg stillingen. Hvis vi bestemmer oss for å tilby deg stillingen, kan det hende at vi må utfører referansesjekker og andre undersøkelser før vi bekrefter tilbudet gitt til deg. Prosessen beskrevet ovenfor kan variere, for eksempel avhengig av kravene til stillingen du søker på.

MANGLENDE PERSONLIG INFORMASJON 

Vi vil informere deg hvis vi trenger at du gir oss ytterligere informasjon som er nødvendig for oss å behandle søknaden din og hvorfor vi trenger den. Vær oppmerksom på at hvis du unnlater å oppgi informasjon du har blitt bedt om (som er nødvendig for at vi skal vurdere søknaden din og/eller forespørselen, inkludert når det kreves av lov og/eller regulatoriske krav), vil vi ikke kunne behandle søknaden og/eller forespørselen din. 

AUTOMATISERT BEHANDLING 

 • Automatisert beslutningstaking: Vi ser ikke for oss at du vil bli underlagt avgjørelser som vil ha en juridisk og/eller betydelig innvirkning på deg basert utelukkende på automatiserte beslutninger. Vi vil imidlertid varsle deg skriftlig hvis dette endres.
 • Automatisert behandling: "Kandidatvurdering". Vi vil (gjennom Phenom People) vurdere din egnethet for en stilling basert spesielt på din nærhet og/eller plassering, ferdigheter og kompetanser, relevans for en stillingsrolle og tidligere og/eller nåværende stillingstittel. For eksempel, hvis du søker på en stilling, vil (menneskelige) rekrutterer vurdere denne informasjonen og all annen relevant informasjon om deg, for å vurdere din egnethet for en rolle som en del av søknads- og rekrutteringsprosessen.
 • CV-analyse. Vi vil (gjennom Phenom People) automatisk analysere din CV for å fylle ut skjemaene våre. Før du sender inn CV ber vi deg sjekke innholdet, stavemåten, grammatikken osv- nøye. Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og aktuelle. Vennligst informer oss hvis dine personopplysninger endres og/eller må korrigeres under din søknads- og rekrutteringsprosess. Det kan du gjøre ved å utøve dine rettigheter om innsyn og retting (se mer informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter nedenfor).

HVOR, HVORFOR OG HVEM HAR TILGANG TIL DATAENE DINE 

Internt: (inkludert selskaper i Verisure Group). Dine personopplysninger vil bli behandlet internt og kan bli behandlet av andre selskaper i konsernet innenfor de formål som er opplistet ovenfor. Dette inkluderer medlemmer av HR-avdelingen og andre ansatte involvert i ansettelsesprosessen, ledere i det forretningsområdet som søker arbeidstaker og IT-personell dersom tilgang til dine personopplysninger er nødvendig for at de kan utføre sine roller. 
Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter: 
 • for å tilby tjenester som støtter din søknads- og rekrutteringsprosess (inkludert for vedlikeholdsstøtte og hostingformål) samt for å lette prosesser for tilbud (inkludert visse trinn involvert i å starte ansettelsesforholdet). Disse tredjepartene er autorisert til å bruke dine personopplysninger kun etter behov for å tilby disse tjenestene for formålene som er oppført her. Slike tredjeparter endres fra tid til annen, men kan inkludere Phenom People, Workday, LinkedIn (hvis aktuelt) og deres respektive tredjepartsleverandører. 
 • Der vi er forpliktet til å gjøre det i samsvar med juridiske og/eller regulatoriske krav eller i samsvar med våre forpliktelser i forhold til tilsynsorganer, offentlige organer, byråer eller domstoler og rettsoppnevnte personer.
 • for å beskytte våre rettigheter og/eller eiendom, beskytte din helse og sikkerhet, eller andres helse og sikkerhet.
 • for å oppdage og etterforske svindel eller ulovlig aktivitet og/eller svare på en forespørsel fra myndighetene.
 • som nødvendig for en fusjon, oppkjøp eller salg av alle eller deler av eiendeler. I et slikt tilfelle vil overtakende selskap erverve de samme rettighetene og forpliktelsene som vi har knyttet til dine personopplysninger.
Overføringer av data utenfor EU/EØS: Vi og/eller tredjepartene vi har engasjert kan ha behov for å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis destinasjonstredjelandet (inkludert USA) for øyeblikket ikke gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning (dvs. GDPR), vil vi sørge for å ha på plass passende tiltak for å overholde gjeldende databeskyttelseslovgivning og regulatoriske krav, som bruk av standard kontraktsbestemmelser for internasjonale overføringer. Vær oppmerksom på at Workday (for sin selskapsinterne overføring) kan stole på sine bindende selskapsregler i stedet for å bruke standard kontraktuelle klausuler for internasjonal overføring. Du kan alltid kontakte oss dersom du er i tvil og/eller trenger mer informasjon.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Vi har interne retningslinjer og kontroller på plass for å beskytte dine personligopplysninger fra å gå tapt, brukes eller åpnes på en uautorisert måte, endres eller avsløres. Vi har innført prosedyrer for å håndtere mistenkte brudd på personopplysningssikkerheten og vil varsle deg og Datatilsynet om et mistenkt brudd der vi er lovpålagt å gjøre det. Du kan alltid kontakte oss dersom du er i tvil og/eller trenger mer informasjon.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI DATA 

Vi vil behandle dine personopplysninger i henhold til de lagringstider som beskrevet nedenfor. Etter utløpet vil vi stoppe å behandle dine personopplysninger og slette dem fra våre systemer. 
 • Søkt på en stilling: Oppbevaringsperioden er 4 måneder tellende fra datoen for slutten av siste søknads- og rekrutteringsprosess. Det betyr at ved flere søknader starter tellingen ved slutten av siste prosess. 
 • Registrert deg for å motta jobbvarsler (inkludert Talent Community), personlig erfaring og/eller jobbanbefalinger, og/eller opprettet en konto kun på våre karrierenettsteder (det betyr uten å søke på en stilling): Oppbevaringsperioden er 2 år tellende fra datoen for registreringen din og/eller opprettelse av kontoen din.

Http(s) data: Vi kan midlertidig behandle HTTP(er) i nettserverloggfiler. Loggdataene lagres i serverloggfiler i en form som lar deg identifiseres i maksimalt et par dager med mindre en sikkerhetsrelevant hendelse inntreffer (for eksempel et DDoS-angrep). Ved en sikkerhetsrelevant hendelse lagres serverloggfiler til den sikkerhetsrelevante hendelsen er fjernet og fullstendig løst.

Utvidet periode for behandling av personopplysninger: Vær oppmerksom på at Verisure kan trenge å fortsette å behandle dine personopplysninger for å behandle et juridisk og/administrativt krav, for å blokkere deg fra våre databaser (for eksempel når du har reservert deg fra å motta jobbvarsler så vi sikrer at du ikke mottar kommunikasjon fra oss), eller for å overholde juridiske og/eller regulatoriske krav.

Anonymisering: Dine personopplysninger kan bli anonymisert slik at de ikke lenger kan knyttes til deg, i så fall kan denne informasjonen brukes uten ytterligere varsel til deg.


HVORDAN KOMME I KONTAKT MED OSS, HVILKE RETTIGHETER HAR DU OG HVORDAN SKAL DU UTØVE DISSE RETTIGHETENE 


Under visse omstendigheter gir personvernlovgivningen deg enkelte rettigheter:

Be om tilgang til dine personlige data. Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene vi har om deg og kontrollere at vi behandler dem på lovlig vis.
Be om retting av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan få ufullstendig eller unøyaktig informasjon vi har om deg rettet.
Be om sletting av dine personlige data. Dette gjør at du kan be oss om å slette personopplysninger der det ikke er noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger der du har brukt din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor). Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke alltid er i stand til å etterkomme forespørselen din om sletting av spesifikke juridiske årsaker, som vil bli varslet til deg, hvis det er aktuelt.
Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan be oss om å suspendere behandlingen av dine personopplysninger under spesifikke forhold, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til behandlingen av dem.
Forespørsel om å protestere mot behandling av dine personopplysninger. Dette gjør deg i stand til å be om innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger der vi er avhengige av en legitim interesse (eller interessen til en tredjepart), og det er noe ved din situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandlingen. I noen tilfeller kan vi demonstrere at vi har tvingende legitime grunner til å behandle informasjonen din som overstyrer dine rettigheter og friheter, som vil bli varslet til deg, hvis aktuelt.
Be om portabilitet av dine personlige data til en annen part. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personlige data i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten kun gjelder for automatisert informasjon som du opprinnelig ga samtykke til at vi kunne bruke eller hvor vi brukte informasjonen til å oppfylle en avtale med deg.
Rett til å trekke tilbake samtykke (hvis behandlingen er basert på ditt samtykke). Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt for behandling for dette formålet når som helst ved å kontakte oss. Vær oppmerksom på at det ikke vil påvirke lovligheten av noen behandling utført av oss før samtykke trekkes tilbake. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi kanskje ikke kunne tilby visse funksjoner og/eller adressere søknaden og/eller rekrutteringsprosessen til deg. Vi vil informere deg om dette er tilfelle på det tidspunktet du trekker tilbake samtykket ditt.
Rett til å klage til Datatilsynet. Du har rett til å sende inn en klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet som er ansvarlig tilsynsmyndighet: postkasse@datatilsynet.no, tlf 22 39 69 00, www.datatilsynet.no.
Utøvelse av dine rettigheter. Du kan be om ytterligere informasjon om denne personvernerklæringen og/eller utøve dine rettigheter ved å kontakte oss og/eller vårt personvernombud på personvern@verisure.no/ VERISURE AS, POSTBOKS 24 SKØYEN, 0212 OSLO eller ved å gå inn på vår karrieredatabeskyttelsessenter (hvis du har gitt oss din e-postadresse).

Vær oppmerksom på at vi kanskje må be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du utøver dine andre rettigheter. Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til noen som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din for å fremskynde svaret vårt.

Vi prøver å svare på alle forespørsler innen en måned. Noen ganger kan det ta oss lenger tid hvis forespørselen er spesielt kompleks eller du har kommet med flere forespørsler. I disse tilfellene vil vi varsle og holde deg oppdatert.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert i september 2022.