Cookiepolicy för karriärwebbplats

Den här Cookiepolicyn beskriver hur Securitas Direct Sverige AB använder cookies och liknande teknologi för att samla in och spara information när du besöker våra webbplatser. Webbplatsen kan också installera tredjeparts-cookies som beskrivs i Cookiepolicyn nedan.

1. Vad är Cookies?


När du besöker vår webbsida kan Securitas Direct Sverige AB eller en auktoriserad tredje part skicka dig en cookie. Cookies är små textfiler som kan placeras på din enhet, dvs. i din webbläsarkatalog. När en webbsida besöks kommer den cookie som är placerad på en enhet att skicka information till den sida som placerat cookien. Cookies är extremt vanligt förekommande och används av en rad webbsidor. Varje cookie kommer vanligtvis innehålla namnet på domänen som cookien kommer ifrån, cookiens ”livstid”. Och ett värde (vanligtvis ett unikt nummer).  

2. Varför är Cookies användbara?


Cookies tillåter webbsideägare att göra användbara saker, till exempel, en cookie tillåter en webbsideägare att få reda på om en dator (och troligen datorns användare) har besökt sidan tidigare. Generellt så är syftet med cookies att förbättra sidans prestanda och användarupplevelsen för besökaren. Cookies hjälper till att göra en webbsida mer effektiv, möjliggör extra funktionaliteter och erbjuder webbsideägare att mäta övergripande webbsideanvändning och fastställa områden som användare föredrar. Cookies förenklar användarens resa till en webbplats genom att känna igen återkommande användare och på så vis kunna erbjuda en skräddarsydd upplevelse.

3. Förstaparts och- tredjepartscookies


Vår webbsida kan placera förstapartscookies och tillåta tredjepartscookies att placera cookies på din enhet. Skillnaden mellan en förstapartscookie och en tredjepartscookie är relaterat till den kontroll över parten som serverar cookien. Förstaparts-cookies är cookies som är specifika för den webbsidan som skapat dem. Deras användningsområde tillåter oss att operera en effektiv service och att spåra mönster av beteenden hos besökare till webbplatsen. Tredjepartscookies, å andra sidan, är placerade på din enhet av en tredje part (dvs. inte av Securitas Direct Sverige AB). Eftersom vi kan tillåta trejdeparter tillgång till webbsidan för att placera deras cookies på användares enheter, kan vi varken behålla kontrollen över informationen som ges av cookien, eller få tillgång till den datan. Den informationen är helt kontrollerad av tredjeparten och deras respektive integritetspolicy

4. Tillfälliga och bestående Cookies


Vår webbsida kan placera bade tillfälliga och bestående cookies på din enhet. Skillnaden mellan en tillfällig cookie och en bestående cookie bestäms av hur lång tid cookien varar. Tillfälliga cookies är cookies som traditionellt varar så länge du använder din webbläsare eller webbläsarsession. När du avslutar din browsersession försvinner cookien. Bestående cookies, kommer dock finnas kvar även efter att du stänger din browser. Det alternativet möjliggör snabbare och oftast mer smidig tillgång till vår webbsida.

5. Syfte


På vår webbsida använder vi cookies för följande syften. För att autentisera användaren, för att komma ihåg användarens inställningar och preferenser.

6. Legitim grund


Samtycket du ger för installation av cookies I din enhet är den legala grunden som krävs för att vi ska kunna hantera din personliga data.

7. Cookies som används på vår webbsida


Vår webbsida använder både tillfälliga och bestående cookies. Några av webbsidans cookies uppfyller tekniska syften och är nödvändiga för att kunna erbjuda dig webbplatsens tjänster. Andra används för att skräddarsy vår webbsida i enighet med din profil, eller för att analysera ditt användande av vår webbplats.

8. Inaktivera, radera eller välja bort cookies


Du kan återkalla samtycket som du gett för installation av cookies på din enhet när som helst på ett flertal sätt. För det syftet ger Securitas Direct Sverige AB dig tillgång till vår Cookie kontrollpanel, där du kan hantera dina inställningar som rör installation av cookies.

Som tillägg så kan de flesta webbläsare tillåta viss kontroll av de flesta cookies via webbläsarinställningar. Du kan vägra användandet av cookies genom att välja lämplig inställning på din webbläsare som nekar cookies. Via din webbläsare kan du också radera existerande cookies.

Notera, om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas. Du kan framförallt ha begränsad tillgång till vissa delar av webben, eller bli förflyttad till en annan upplevelse.  


​​​​​​​9. Med vilka kommer vi att dela informationen som samlats in via cookies?


Securitas Direct Sverige AB kan komma att dela den datan som samlats in via installationen av webbplatscookies med följande kategorier av mottagare:

  • Tjänsteleverantörer. Securitas Direct Sverige AB har leverantörer som bistår i hantering, analys och fortsatt förbättring av vår webbplats.
  • Tredjeparter som installerar cookies på webbplatsen. Enheter som installerar deras cookies på vår webbplats kommer att använda data som samlats upp via deras cookies i syften som beskrivs ovan.  


Några av tidigare nämnda tjänsteleverantörer är lokaliserade I länder utanför det Europeiska ekonomiska området, eller som saknar en säkerhetsnivå likvärdig med den nivån som i övrigt existerar i det territoriet. I dessa fall kommer transaktionerna baseras på de standardiserade kontraktsklausulerna godkända av den Europeiska kommissionen, eller som fallet kan vara, av integritetsskyddet. För mer information om föregående garantier eller om hur de blivit försedda, välkommen att kontakta Securitas Direct Sverige AB på någon av sätten beskrivna nedan.

10. Dina rättigheter


Där det är tillämpligt och i enlighet med kraven som anges i tillämplighetslagen, kan du ha rätt att begära tillträde, rättelse, eller radering av data samt rätt att begränsa behandlingen och bärbarheten av datan. Du kan också ha rätt att dra tillbaka ditt samtycke, vilket beskrivs i tidigare sektion.

Du har också rätt att lämna in klagomål till Securitas Direct Sverige AB dataskyddsombud dpo@securitasdirect.se eller till andra lämpliga lokala tillsynsmyndigheter som är lämpliga.


11. Kontakta oss


Frågor som rör din rätt att få tillgång till, radera, rätta, begränsa behandling och dra tillbaka samtycke, eller annan fråga som rör din integritet och vår användning av cookies och liknande teknologi, ska addresseras till Securitas Direct Sverige AB Dataskyddsombud, med följande kontaktuppgifter: dpo@securitasdirect.se.