Privacybeleid van de carrièresite  

Verisure NV is gevestigd in de Fusée 66, 1130 Brussel en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons in staat stellen u direct of indirect te identificeren. Het bedrijf respecteert de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens:

1.    eerlijk, eerlijk en transparant worden behandeld;
2.    alleen wordt verzameld om te voldoen aan en verenigbaar te zijn met specifieke, legitieme en expliciete doeleinden (waarvan u op de hoogte bent gesteld);
3.    relevant zijn voor de doeleinden en strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld;
4.    moet adequaat en actueel zijn;
5.    gedurende een bepaalde periode worden bewaard; en
6.    worden veilig opgeslagen en als vertrouwelijk beschouwd.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor kandidaten die bij Verisure hebben gesolliciteerd en, indien van toepassing, aan wie Verisure een contractaanbod wil doen, hetzij als werknemer, stagiair, uitzendkracht of consultant. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen en/of moeten worden gecorrigeerd tijdens uw sollicitatie en aanwerving bij ons. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen en/of moeten worden gecorrigeerd tijdens uw sollicitatie en aanwerving bij ons. Wij vragen u om geen persoonsgegevens met ons te delen die niet door ons zijn opgevraagd, in het bijzonder gevoelige persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Als u van mening bent dat u gevoelige persoonlijke informatie met ons moet delen als onderdeel van de wervings- en sollicitatieprocedure, neem dan contact met ons op voordat u deze deelt. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden, dient u uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken via een van onze beschikbare kanalen. We herzien deze Privacyverklaring, die van tijd tot tijd zal worden bijgewerkt, regelmatig en we raden u aan om er een kopie van te bewaren. Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") door een e-mail te sturen naar privacy@verisure.be of per post. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring geen (onderdeel van) een (arbeids)overeenkomst vormt. U kunt hier dan ook geen contractuele rechten aan ontlenen.  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?


Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en opslaan om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken:

 • De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie: voornaam, achternaam, adres, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, (privé) e-mailadres en telefoonnummer, rijbewijs, ervaring, certificering en opleiding;  anciënniteit, CV, motivatiebrief, evaluatierapport en referenties, certificaten, opleidingsniveau, diploma's, mandaten, salaris, vaardigheden, hoe je ons bedrijf hebt leren kennen, of je een geldig rijbewijs/auto ter beschikking hebt; als u wordt aanbevolen door een personeelslid; de datum van beschikbaarheid; indien van toepassing, uw toestemming voor een veiligheidsonderzoek, noodzakelijk en wettelijk geregeld in verband met onze activiteiten.
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens een sollicitatiegesprek via onze kanalen, waaronder WhatsApp.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe wervingsbureaus, door u verstrekte referenties (indien van toepassing) en een assessmentbureau dat wij hebben ingeschakeld (indien van toepassing).

Als je solliciteert via een externe recruiter of een website van een derde partij, worden jouw persoonsgegevens ook door deze derden verwerkt. Op deze verwerkingen is de privacyverklaring van de betreffende derde(n) van toepassing. Wij raden u ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Daarnaast verzamelen, bewaren en gebruiken we de volgende categorieënpersoonsgegevens over u:


 • Bevestiging dat u ouder bent dan de wettelijke leeftijd en in het bezit bent van een werkvergunning (voor zover vereist door de toepasselijke wet- en/of regelgeving).
 • Persoonsgegevens die door uw sociale netwerken aan ons worden verstrekt (zoals LinkedIn, Facebook of Google). Deze persoonsgegevens kunnen de hierboven beschreven categorieën van persoonsgegevens omvatten. Voordat u zich registreert op onze carrièresites met uw inloggegevens voor sociale media, raden we u aan uw instellingen voor het delen van sociale media te controleren om te voorkomen dat u aanvullende informatie met ons deelt. (Deze gegevens worden verzameld voor zover u zich registreert op onze vacaturesites met behulp van uw inloggegevens voor sociale media en volgens de instellingen die u hebt ingesteld in de instellingen van deze sociale netwerken).
 • Gegevens die u genereert als u onze vacaturesites bezoekt via het (beveiligde) hypertext transfer protocol - HTTP(S) om technische redenen ("HTTP-gegevens") (voor zover deze gegevens aan ons ter beschikking worden gesteld). Dit omvat bijvoorbeeld het IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte pagina, de eerder bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de oproep.
 • Gegevens die worden gegenereerd wanneer u onze carrièrewebsites gebruikt, zoals technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en -gewoonten. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere vergelijkbare technologieën (voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, behalve die welke strikt noodzakelijk zijn). Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie https://careers.verisure.com/be/nl/cookie-policy

We kunnenook de volgende soorten meer gevoelige persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken met betrekking tot:

 • uw strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen (voor zover vereist door de toepasselijke wet- en/of regelgeving).
 • uw gezondheid, met inbegrip van eventuele medische aandoeningen, handicaps en ziektedossiers (voor zover nodig om passende aanpassingen te bieden tijdens de sollicitatie- en/of wervingsprocedure - bijvoorbeeld tijdens een test of interview).


2. Hoe verzamelen wij uw  persoonsgegevens?


Allereerst verzamelt en gebruikt Verisure de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het werving- en selectieproces en wanneer u met ons in zee gaat, of het nu gaat om een wervingsbureau, een uitzendbureau, een adviesbureau, een uitzendbureau. Verisure gebruikt ook persoonsgegevens die u voorafgaand aan uw indiensttreding aan ons verstrekt. Het kan zijn dat u wettelijk of contractueel verplicht bent om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens kunnen nodig zijn om een overeenkomst met u aan te gaan. Als wij u vragen om ons persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen als een dergelijke situatie zich voordoet. Ook zullen wij u informeren over de mogelijke gevolgen indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt Verisure persoonsgegevens die wij aanmaken bij aanvang van uw dienstverband, die openbaar beschikbaar zijn, of die wij ontvangen van derden zoals voormalige werkgevers.

3. Hoe gebruiken wij uwpersoonsgegevens?


Om uw sollicitatie te verwerken en voor de wervingsprocedure, waaronder:

 • Om te solliciteren naar een specifieke functie.
 • Om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor functies te beoordelen (inclusief het profileren van kandidaten)
 • Om een gepersonaliseerde ervaring en/of functieaanbevelingen op te zetten (wanneer u uw cv uploadt en laat analyseren en/of antwoorden op uw vragen krijgt).
 • Om met u te communiceren over de wervingsoefening, ook via WhatsApp als u zich aanmeldt voor WhatsApp.
 • Om u te voorzien van vacature-alerts die overeenkomen met uw zoekopdracht en/of aangepaste criteria (als u zich aanmeldt om vacature-alerts te ontvangen en/of lid wordt van onze talentencommunity).
 • Om u te registreren op onze carrièresites met behulp van uw social media-handvatten (als u zich registreert op onze carrièresites met behulp van uw social media-handles).
 • Om uw persoonlijke account aan te maken op onze vacaturesites.
 • Om te communiceren met onze chatbot.
 • Om gegevens bij te houden met betrekking tot onze wervingsprocessen.

Om onszelf en onze carrièrewebsites te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage, gegevenshosting, detectie en onderzoek van fraude of illegale activiteiten).- Om processen en tools te verbeteren (voor zover deze niet volledig zijn geanonimiseerd).- In verband met een fusie,  een verwerving of verkoop van alle of een deel van de activa. In een dergelijk geval verkrijgt de opvolger dezelfde rechten en plichten als wij met betrekking tot uw persoonsgegevens.- Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving, zoals:

 • Bevestiging dat u ouder bent dan de wettelijke leeftijd (om te verifiëren dat u bevoegd bent om met ons samen te werken in het land van aanvraag).
 • Houder van een werkvergunning (om te verifiëren dat u bevoegd bent om met ons samen te werken in het land van aanvraag).
 • Strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen (om te verifiëren dat u bevoegd bent om bij ons te werken in het land waar u solliciteert naar een specifieke functie).
 • Gezondheid, met inbegrip van eventuele medische aandoeningen, handicaps en ziektedossiers (om te bepalen of we passende aanpassingen moeten doen tijdens de sollicitatie en/of wervingsoefening, bijvoorbeeld tijdens een test of sollicitatiegesprek).
 • Om te reageren op een verzoek van de overheid en/of de rechtbank.

4. Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uwpersoonsgegevens?


In de volgende tabel vindt u een overzicht van de verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en de toepasselijke rechtsgrond met betrekking tot elk van de nagestreefde doeleinden.

Persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Rechtsgrondslag

Persoonlijke informatie 
(voornaam, achternaam, adres, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, (privé) e-mailadres en telefoonnummer, rijbewijs, ervaring, certificering en opleiding;  anciënniteit, CV, motivatiebrief, evaluatierapport en referenties, certificaten, opleidingsniveau, diploma's, mandaten, salaris, vaardigheden, rijbewijs)  
 
Voor de verwerking van uw sollicitatie en voor de rekruteringsoefening: wij informeren u dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de verwerking van uw sollicitatie (indien van toepassing via Whatsapp) en de rekruteringsoefening om alle nodige maatregelen te nemen voor de voorbereiding, indien van toepassing, van uw toekomstige arbeidsovereenkomst en andere overeenkomsten waarbij u partij bent

-   Om te voldoen aan toepasselijke wet- en/of regelgeving, zoals: Bevestiging dat u ouder bent dan de wettelijke leeftijd (om te verifiëren dat u bevoegd bent om met ons samen te werken).

-    Houder van een werkvergunning (om te verifiëren dat u bevoegd bent om met ons samen te werken).

Om de gerechtvaardigde belangen van Verisure of derden te beschermen.

Om u te voorzien van vacature-alerts die overeenkomen met uw zoekopdracht en/of aangepaste criteria (als u zich aanmeldt om vacature-alerts te ontvangen en/of lid wordt van onze talentencommunity).

Om u te registreren op onze carrièresites met behulp van uw social media-handvatten (als u zich registreert op onze carrièresites met behulp van uw social media-handles).

Om uw persoonlijke account aan te maken op onze vacaturesites.

De gegevens delen met derden die ons diensten verlenen ter ondersteuning van uw sollicitatie en de wervingsprocedure, en om processen na de aanbieding te vergemakkelijken: ons gerechtvaardigd belang om te beschikken over instrumenten voor een efficiënt beheer van wervingsprocessen en om geschikte kandidaten voor vacatures te vinden (zie hieronder uw recht van bezwaar).

Om processen en tools te verbeteren (voor zover de gegevens niet volledig zijn geanonimiseerd): ons en/of het legitieme belang van onze externe leveranciers om betere, functionelere en veiligere diensten te leveren (zie hieronder uw recht van bezwaar). 

In verband met een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa: ons gerechtvaardigd belang bij een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering (zie hieronder uw recht van bezwaar).    
Artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")

Artikel 6 § 1 sous c AVG


Artikel 6 § 1 sous F RGPD
Artikel 6 § 1 sous a RGPD
Artikel 6 § 1 sous a RGPD
Artikel 6 § 1 sous a RGPDArtikel 6 § 1 sous f RGPD


Artikel 6 § 1 sous f RGPD
Artikel 6 § 1 sous f RGPD
Gegevens over ervaring, opleiding en diploma'sOm uw sollicitatie te verwerken en voor de aanwervingsprocedure  Artikel 6 § 1 sous a RGPD
Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingenOm te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de relevante Belgische wetgeving. Artikel. 6 § 1 sous c RGPD 
Gezondheidsgegevens  Zorg voor passende aanpassingen tijdens de sollicitatie- en/of wervingsprocedure indien nodigArtikel 6 § 1 sous a RGPD
Identificatiegegevens    Voldoen aan onze wettelijke verplichngen
Op het gebied van identificatie en verificatie.
Artikel. 6 § 1 sous c RGPD
Online identificatiegegevens (IP-adres, type en versie van de internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, datum en tijd van browsen)Om ons en onze carrièrewebsites te beheren en te beschermen: onze legitieme belangen voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging en fraudepreventie (zie hieronder uw recht om bezwaar te maken)Artikel 6 § 1 sous f RGPD

Na ontvangst van uw sollicitatie zullen wij deze in behandeling nemen om te beslissen of u in aanmerking komt voor een functie. Zo ja, dan beoordelen we of je sollicitatie sterk genoeg is om je uit te nodigen voor een gesprek. Als we besluiten contact met je op te nemen voor een gesprek, zullen we de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt gebruiken om te beslissen of we je de functie al dan niet aanbieden. Als we besluiten om u de functie aan te bieden, moeten we mogelijk nog enkele laatste controles uitvoeren voordat we uw benoeming bevestigen. Het hierboven beschreven pad kan bijvoorbeeld variëren, afhankelijk van de vereisten van de functie waarop u solliciteert.

Als u geen persoonlijke informatie verstrekt, zullen we u informeren of we u nodig hebben om ons aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om uw sollicitatie te verwerken en waarom we deze nodig hebben. Houd er rekening mee dat als u de gevraagde informatie niet verstrekt (die nodig is voor ons om uw aanvraag en/of aanvraag te beoordelen, inclusief waar vereist door wet- en/of regelgeving), wij uw aanvraag en/of aanvraag niet met succes kunnen verwerken.


5. Met wie delen wij uw  persoonsgegevens?


Binnen Verisure wordt toegang tot uw persoonsgegevens alleen verleend aan die personen of afdelingen die deze in de uitoefening van hun functie nodig hebben, zoals uw (in)directe leidinggevende en de HR-afdeling, manager en andere medewerkers die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces voor een sollicitatie. Bedrijven van de Verisure-groep in Europa hebben ook toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben applicatiebeheerders toegang tot onze systemen.      Wij delen uw persoonsgegevens met IT-dienstverleners, zoals onze websitebeheerder en onze IT-server- en onderhoudsprovider, vertrouwde externe dienstverleners die betrokken zijn bij het sollicitatie- en/of wervingsproces, zoals assessmentbureaus, professionele dienstverleners, zoals auditors,  Phenom, Workday en LinkedIn (indien van toepassing) of advocaten. Met deze partijen hebben wij contracten afgesloten waarin is vastgelegd dat zij vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving met uw gegevens moeten omgaan. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derden (i) in overeenstemming met wettelijke en/of reglementaire vereisten of overheidsinstanties, waaronder (personen aangewezen door) de rechtbanken; (ii) om onze rechten en/of eigendommen te beschermen, uw gezondheid en veiligheid of de gezondheid en veiligheid van anderen te beschermen; (iii) om fraude of illegale activiteiten op te sporen en te onderzoeken en/of om te reageren op een verzoek van de overheid; (iv) in het geval van een fusie, overname of afstoting van alle of een deel van de activa, in welk geval de opvolger dezelfde rechten en plichten zal verwerven die wij hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens. Alle derden aan wie Verisure uw gegevens doorgeeft, zijn verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wet. Verisure verbiedt deze derden om uw gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Het bedrijf geeft alleen toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor duidelijk omschreven doeleinden, in overeenstemming met de instructies.

6.  Transfert Internationaal


In het kader van de verwerking van de ontvangen sollicitaties worden de persoonsgegevens van de kandidaten doorgegeven aan andere hoofdkantoren van de werkgever-onderneming in de Europese Unie (met inbegrip van Zwitserland, datwordt geacht over adequate beschermingsmaatregelen te beschikken). Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") naar de Verenigde Staten wanneer u solliciteert via onze Carrièresite voor dienstverleners die in de Verenigde Staten zijn gevestigd. 
Niettemin zijn deze Amerikaanse partners opgenomen in de lijst van Amerikaanse bedrijven die een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden. 
Uw persoonsgegevens worden dus op een veilige manier doorgegeven en verwerkt.


7. Geautomatiseerde besluitvorming


 • "Geautomatiseerde besluitvorming" is een beslissing die wordt genomen met betrekking tot een persoon, door middel van algoritmen die worden toegepast op zijn persoonlijke gegevens, zonder dat een mens tussenbeide komt in het proces. Als onderdeel van werving wordt geautomatiseerde besluitvorming genomen door kandidaten die solliciteren naar een functie als beveiligingsexpert en een speciaal formulier op Facebook invullen. Aanvragen van aanvragers die geen blanco strafblad hebben en/of geen rijbewijs B hebben, worden namelijk automatisch afgewezen. Ter informatie: uw recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit is in dit geval niet van toepassing, aangezien het besluit noodzakelijk is om het sluiten van een overeenkomst tussen de betrokkene (aanvrager) en de verwerkingsverantwoordelijke (Verisure Security BV) te bepalen. (Uitzondering als bedoeld in artikel 22, lid 2, onder a), van de AVG).
 • Geautomatiseerde verwerking: "Profilering van kandidaten". Wij beoordelen (via de Phenom People omgeving) uw geschiktheid voor een functie op basis van onder andere uw nabijheid en/of locatie, uw vaardigheden en competenties, uw geschiktheid voor een professionele rol en uw vorige en/of huidige functietitel. Deze informatie is slechts één extra factor die door onze (menselijke) recruiters moet worden geëvalueerd als onderdeel van de sollicitatie- en wervingsoefening
 • Curriculum vitae analyse. Wij zullen (via de Phenom People omgeving) automatisch je cv scannen om onze formulieren in te vullen. Voordat u uw Curriculum Vitae indient, vragen wij u de inhoud, nauwkeurigheid, spelling, grammatica, enz. ervan te controleren.
 • Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen en/of moeten worden gecorrigeerd in de loop van uw sollicitatie en werving bij ons, onder meer door uw recht op toegang en rectificatie van uw recht op gegevensbescherming uit te oefenen (zie hieronder voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen).


8. Hoe beschermen wijuw persoonsgegevens?


Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma's zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die personen die uit hoofde van hun functie toegang moeten hebben. Daarnaast hebben we andere maatregelen genomen, zoals data-encryptie, communicatie-encryptie en vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens.

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken volgens de onderstaande bewaartermijnen, waarna wij het gebruik van uw persoonsgegevens zullen staken en deze naar behoren zullen blokkeren in onze overeenkomstige database. In het geval u: 

 • Gesolliciteerd voor een functie, 1 jaar te rekenen vanaf de datum van het einde van de laatste sollicitatie en de laatste aanwervingsoefening (dit betekent dat in het geval van meerdere sollicitaties de telling begint aan het einde van de laatste sollicitatie en de laatste aanwervingsoefening).
 • Je hebt je aangemeld voor vacature-alerts (inclusief de Talent Community), gepersonaliseerde ervaringen en/of functieaanbevelingen ingesteld en/of een account aangemaakt op alleen onze carrièresites (d.w.z. zonder te solliciteren naar een functie), 1 jaar vanaf de datum waarop je je aanmeldt en/of je account aanmaakt.

Verlengde bewaartermijn op basis van uw toestemming. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een langere
bewaartermijn, worden uw persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard vanaf de bovengenoemde bewaartermijnenWe kunnen tijdelijk HTTP(s)-gegevens verwerken in logbestanden van webservers. Loggegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die u tot enkele dagen kan identificeren, tenzij er zich een beveiligingsgerelateerde gebeurtenis voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In het geval van een veiligheidsrelevante gebeurtenis worden de serverlogbestanden opgeslagen totdat de veiligheidsrelevante gebeurtenis is verwijderd en volledig is opgelost. Uw persoonsgegevens kunnen worden geanonimiseerd, zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht, in welk geval deze informatie zonder uw medeweten kan worden gebruikt.


10. Uw rechten


Met inachtneming van de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens), hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Verzoek om toegangtot  uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om rectificatie van uwpersoonsgegevens. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben te laten corrigeren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om persoonsgegevens te wissen als wij geen geldige reden hebben om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder). Houd er echter rekening mee dat wij niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen, die u indien van toepassing zullen worden meegedeeld.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

Verzoek om overdraagbaarheid van uwpersoonsgegevens  naar een andere partij. Wij zullen u, of een derde partij die u kiest, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer we die informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Recht om toestemming in te trekken (als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming). Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking voor dit doel te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van onze verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om u bepaalde functies te bieden en/of uw sollicitatie en/of wervingsproces te verwerken. Als dit het geval is, zullen wij u informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt. U kunt meer informatie over deze privacyverklaring opvragen en/of uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uitoefenen door contact op te nemen met  onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@verisure.be en/of door naar het Data Protection Center op onze carrièresite te gaan (als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt). Houd er rekening mee dat we mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u uw andere rechten op het gebied van gegevensbescherming uitoefent. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die niet het recht heeft om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie met betrekking tot uw sollicitatie op te vragen om onze reactie te bespoedigen. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit Website: 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be
Postadres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; contact@apd-gba.be 


11. Bezwaar


U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van belangen, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Voor meer informatie of om bezwaar te maken, kunt u een brief of e-mail sturen naar onze DPO op privacy@verisure.be

12. Wat is uw verantwoordelijkheid?


U bent verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of aan ons ter beschikking stelt. In dit verband bent u verplicht om relevante, waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en niet-misleidende informatie te verstrekken. U moet ervoor zorgen dat de verstrekte informatie geen obscene of lasterlijke inhoud bevat, dat deze op geen enkele manier de rechten van derden schendt, dat deze geen kwaadaardige code bevat of dat er geen juridische stappen tegen kunnen worden ondernomen. Bovendien, als u persoonlijke informatie verstrekt over een andere persoon, zoals degenen naar wie u verwijst, bent u verplicht om juridisch advies te geven en de nodige toestemmingen voor ons te verkrijgen om die informatie te verzamelen en te gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in januari 2024.