Integritetspolicy för karriärwebbplatsen 

Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi, Verisure Sverige AB, org. nr 556153-2176, Verisure Sales Sverige AB, org. nr 556955-2978, Securitas Direct Sverige AB, org. nr 556893-9010 och Alert Alarm AB, org. nr 556674-8975; ("Företaget") att behandla de personuppgifter som rör dig som arbetssökande och samt dina ansökningshandlingar. Vi vill med denna integritetspolicy för arbetssökande visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 
Företaget är "Personuppgiftsansvarig". Det innebär att Bolaget är ansvarigt för all behandling av de personuppgifter som du delar med oss. Den här integritetspolicyn för arbetssökande informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi redogör för vilka personuppgifter vi behandlar, för vilket syfte, varför dina personuppgifter kommer att användas i samband med anställningsprocessen samt hur länge vi vanligtvis lagrar dina personuppgifter, i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och personuppgiftslagen samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att den information vi har registrerad om dig som arbetssökande är korrekt och aktuell. Vänligen informera oss om dina personuppgifter ändras under rekryteringsprocessen och om det finns ett behov av att ändra den information vi har om dig.  Vi ber dig att inte dela personuppgifter som vi inte har begärt, i synnerhet känsliga personuppgifter.  Om du anser att du kan behöva dela känsliga personuppgifter med oss för rekryterings- och ansökningsprocessen, vänligen kontakta oss innan du delar den.

Om du inte vill att dina personuppgifter och din information ska användas i enlighet med villkoren nedan ska du inte skicka in ditt CV och din ansökan.  Denna sekretesspolicy uppdateras regelbundet.  Vi uppmuntrar dig att spara en kopia av den. 


VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG:


Under rekryteringsprocessen kommer vi att samla in och lagra följande personuppgifter om dig: 
 • ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, om du har körkort )om det är relevant för tjänsten) 
 • CV, ansökan, examensbevis, intyg från andra positioner, referenser, språkkunskaper
 • Närhet till jobbet, kompetens och preferenser i förhållande till jobbansökningar och lämplighet för tjänsten, 
 • Intervju om detta spelas in på video eller band. 
 • Den bedömning som gjorts om kandidaten i samband med rekryteringsprocessen 
 • All annan information du lämnar till oss via våra rekryteringskanaler

Vi kommer även att behandla följande kategorier av personuppgifter: 
 • Bekräftelse på att du är myndig och har arbetstillstånd i Sverige, om detta krävs enligt de regler som Verisure omfattas av 
 • Personlig information som lämnas till eller erhålls från sociala medier till oss (LinkedIn, Facebook eller Google).  Dessa personuppgifter kan innehålla de kategorier av personuppgifter som beskrivs ovan. Innan du registrerar dig på våra karriärwebbplatser med hjälp av din inloggningsinformation för sociala nätverk, uppmanar vi dig att kontrollera dina delningsinställningar på dessa sociala nätverk för att undvika att dela ytterligare information med oss. (Dessa uppgifter samlas in i den utsträckning du registrerar dig på våra karriärwebbplatser med dina inloggningsuppgifter för sociala nätverk och som du har konfigurerat i det sociala nätverkets inställningar).
 • De uppgifter som skapas från dig när du besöker våra karriärwebbplatser via Hypertext Transfer Protocol (Secure) – HTTP(S) av tekniska skäl ("HTTP-data") (i den utsträckning data görs tillgängliga för oss). Detta inkluderar till exempel din IP-adress, typ och version av din webbläsare, operativsystemet som används, sidan som heter, sidan som tidigare besökts, datum och tid.
 • De uppgifter som du skapar genom att besöka våra karriärwebbplatser, till exempel tekniska data om din IT-utrustning och hur du nyttjar vår webbplats. Uppgifterna samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknik (i den utsträckning du har samtyckt till användningen av cookies, förutom de absolut nödvändiga). Se vår policy för mer information. 

Vi kan komma att samla in och behandla uppgifter om dig såsom: 
 • Bevis på gott uppförande och information om detta förutsatt att Verisure enligt lag har begärt att kandidaten lämnar in ett intyg om gott uppförande till företaget 
 • Hälsouppgifter, om du som sökande uppger sådana uppgifter för oss.  

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vi samla in från följande källor: 
 • Direkt från dig 
 • Referenser du har angett. Se till att dina referenser informeras om att du delar deras personuppgifter med oss och att du har försett dem med en kopia av denna sekretesspolicy i förväg. 
 • Rekryteringsbyråer, rekryterare och huvudjägare 
 • LinkedIn och andra källor där jobb annonseras som Finn.no 

FÖR VILKET SYFTE VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER


Vi kommer att använda de personuppgifter vi samlar in om dig för att hantera din ansökan och för rekryteringsändamål, till exempel: 
 • Bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet för rollen
 • Om du laddar upp ditt CV, och får det analyserat eller bedömt av oss, skapa en personlig rekommendation för dig
 • Kommunicera med dig om rekryteringsprocessen 
 • Kommunicera med dig om jobb som matchar din sökning/dina kriterier (förutsatt att du har samtycke till detta) 
 • Registrering på våra karriärsidor genom användning av ditt/dina sociala mediekonto(n) 
 • Registrera en personlig användare på våra karriärsidor 
 • Interagerar med vår Chatbot 
 • Skapa interna dokument relaterade till våra anställningsprocesser 
 • För att administrera och skydda företagets karriärwebbplatser (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering, värd för data, upptäcka och utreda bedrägerier eller olaglig aktivitet).
 • För att förbättra processer och verktyg (i den mån det inte är helt anonymiserat)
 • I händelse av en fusion, uppköp eller försäljning av hela eller delar av företaget. I ett sådant fall kommer köparen att förvärva samma rättigheter och skyldigheter som vi har relaterade till dina personuppgifter.
 • Följa upp rekryterings- och anställningsdata för statistik och analysändamål.
 • För att följa tillämplig lagstiftning och/eller myndighetskrav som:
 • o    Bekräftelse på att du är över 18 år 
 • o    Har arbetstillstånd i Sverige 
 • o    Intyg om gott uppförande 
 • o    Hälsoinformation, inklusive eventuella medicinska tillstånd, funktionshinder och medicinska journaler (för att bedöma om vi behöver göra lämpliga justeringar under ansöknings- och / eller rekryteringsprocessen - till exempel under ett test eller intervju).
 • o    Svara på en begäran från en regering eller domstol

RÄTTSLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER 


Enligt GDPR ska personuppgifter behandlas i enlighet med särskilda principer. Dessa är alla centrerade kring begreppet ansvarighet (accountability). För HR-team måste motiveringar för laglig behandling av personaluppgifter ses över tillsammans med sättet på vilket uppgifterna samlas in, används och lagras.

Verisure samlar in och förlitar sig på:

GDPR Art 6 (1) (b) nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt (prekontraktuella krav) för all behandling av personuppgifter som är relaterad till tillämpningen av en specifik tjänst.

Där det finns ett krav enligt anställnings- och diskrimineringslagar att behålla personuppgifter som används i rekryteringsprocessen, kommer Verisure att förlita sig på GDPR Art 6 (1) (c) efterlevnad av rättslig skyldighet.

Där det finns ett krav enligt lagstiftning att utföra bakgrundskontroller på den sökande kommer Verisure att förlita sig på GDPR Art 6 (1) (c) efterlevnad av rättslig skyldighet

För det tjänster där Verisure anser det nödvändigt att låta utföra en kreditupplysning av den sökande samt vidare behandling för statistik och analysändamål, kommer Verisure att förlita sig på GDPR Art 6 (1) f behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen.

Verisure samlar in och förlitar sig på GDPR Art 6 (1) (a) Samtycke där kandidater skickar in sitt CV och personliga brev för Verisure att överväga i framtida tjänster.

Ett prekontraktuellt krav

Verisure kommer att samla in och bearbeta sökandens personuppgifter baserat på GDPR Art 6 (1) (b) som är nödvändiga för fullgörandet av ett kontrakt (prekontraktuellt krav) när kandidater ansöker om en specifik tjänst. Du kan begära att få din ansökan återkallad om vi inte har påbörjat behandlingen av din ansökan. Om din ansökan har granskats kan vi enligt arbets- och diskrimineringslagstiftningen vara skyldiga att behålla dina personuppgifter för att bevisa att vi har hanterat din ansökan i enlighet med gällande anställnings- och diskrimineringslagar. Där vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag, kommer Verisure att förlita sig på GDPR Art 6 (1) (c) efterlevnad av rättslig skyldighet. Dina personuppgifter raderas automatiskt enligt anställnings- och diskrimineringslagar.

Samtycke

Verisure samlar in och förlitar sig på GDPR Art 6 (1) (a) Samtycke där kandidater skickar in sitt CV och personliga brev i syfte att matcha det mot framtida jobbmöjligheter och erbjudanden med i Verisure-företag som vi tror matchar din profil.

Du har rätt att kontakta Verisure för att när som helst återkalla ditt samtycke och begära att Verisure tar bort uppgifterna här: xxx. Att använda denna rättighet kan dock innebära att du inte kan söka ett specifikt jobb eller på annat sätt använda denna del av Tjänsten. Du kan också be Verisure att korrigera eventuell felaktig information eller att ge dig en kopia av uppgifterna.

Observera att om vi överväger din ansökan för en specifik roll, så ändras den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter till pre-kontrakt enligt ovan. Användaren samtycker till att personuppgifterna samlas in i enlighet med a) ovan och b) kommer att behandlas enligt lagring och överföring samt hur länge personuppgifterna kommer att behandlas.


REKRYTERINGSPROCESSEN


Efter att ha mottagit din ansökan kommer vi att behandla den för att avgöra om du uppfyller kraven för att bli vald för en tjänst. Om du gör det kommer vi att avgöra om din ansökan är tillräckligt stark för att kalla dig till en intervju. Om vi beslutar oss för att kontakta dig för en intervju kommer vi att använda de personuppgifter som du har lämnat till oss. Om vi bestämmer oss för att erbjuda dig tjänsten kan vi behöva utföra bakgrundskontroller innan du påbörjar din anställning. Den ovan beskrivna processen kan variera, till exempel beroende på kraven för den position som du sökt.

KOMMPLETERING AV PERSONUPPGIFTER 


Vi kommer att informera dig om du behöver ge oss ytterligare information samt om huruvida det är nödvändigt för oss att behandla din ansökan och varför vi behöver den. Observera att om du inte tillhandahåller information som vi frågar efter (vilket är nödvändigt för att vi ska kunna överväga din ansökan och/eller begäran, inklusive där det krävs enligt lag- och/eller myndighetskrav), kommer vi inte att kunna behandla din ansökan. 

AUTOMATISERAD BEHANDLING 


 • Automatiserat beslutsfattande: Vi anser inte att du kommer att bli föremål för beslut som kommer att ha en juridisk och/eller betydande inverkan på dig enbart baserat på automatiserade beslut. Vi kommer dock att meddela dig skriftligen om detta ändras.
 • Automatiserad behandling: "Kandidatbedömning". Vi kommer (genom Phenom People) att bedöma din lämplighet för en position baserat på din geografiska närhet och / eller plats, färdigheter och kompetenser, relevans för en position roll och tidigare och / eller nuvarande jobbtitel. Om du till exempel söker en tjänst kommer rekryteraren att överväga denna information och all annan relevant information om dig för att bedöma din lämplighet för en roll som en del av ansöknings- och rekryteringsprocessen.
 • CV-analys. Vi kommer (genom Phenom People) automatiskt att analysera ditt CV för att fylla i våra formulär. Innan du skickar in ditt CV, kontrollera innehållet, stavningen, grammatiken etc.  noggrant.  Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen informera oss om dina personuppgifter ändras och/eller behöver korrigeras under din ansöknings- och rekryteringsprocess. Du kan göra detta genom att utöva dina rättigheter till åtkomst och rättelse (se mer information om hur du utövar dina rättigheter nedan).

VEM  HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER, VAR OCH VARFÖR


Internt: (inklusive företag i Verisure Group).  Dina personuppgifter kommer att behandlas internt och kan komma att behandlas av andra koncernbolag inom de ändamål som anges ovan. Detta inkluderar medlemmarav HR-avdelningen och andra anställda som är involverade i anställningsprocessen, chefer inom affärsområdet som söker anställning och IT-personal om tillgång till dina personuppgifter är nödvändig för att de ska kunna utföra sina roller. 
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part:


 • för att tillhandahålla tjänster som stödjer ansöknings- och rekryteringsprocess (inklusive för underhållsstöd och värdändamål) samt för att underlätta offertprocesser (inklusive vissa steg som ingår i att påbörja anställningsförhållandet). Dessa tredje parter har endast rätt att använda dina personuppgifter om det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster för de ändamål som anges här. Sådana tredje parter kan ändras från tid till annan, och kan inkludera Phenom People, Workday, LinkedIn (om tillämpligt) och deras respektive tredjepartsleverantörer.
 • Där vi är skyldiga att göra det i enlighet med juridiska och/eller lagstadgade krav eller i enlighet med våra skyldigheter i förhållande till tillsynsorgan, offentliga organ, byråer eller domstolar och domstolsutsedda personer.
 • för att skydda våra rättigheter och/eller egendom, skydda din hälsa och säkerhet eller andras hälsa och säkerhet.
 • för att upptäcka och utreda bedrägeri eller olaglig aktivitet och/eller svara på en myndighetsförfrågan.
 • om det är nödvändigt för en fusion, uppköpeller försäljning av hela eller delar av tillgångarna. I ett sådant fall kommer det förvärvande företaget att  förvärva samma rättigheter och skyldigheter som vi har i förhållande till dina personuppgifter.

Överföringar av uppgifter utanför EU/EES. Vi och/eller de tredje parter vi anlitat kan behöva överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om destinationslandet (inklusive USA) för närvarande inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt tillämplig dataskyddslagstiftning (dvs. GDPR) kommer vi att se till att lämpliga åtgärder finns på plats för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och myndighetskrav,  som en användning av standardavtalsklausulerna för internationella överföringar. Observera att Workday (för sin koncerninterna överföring) kan förlita sig på dess bindande företagsregler istället för att använda standardavtalsklausuler för internationell överföring. Du kan alltid kontakta oss om du är osäker och/eller behöver mer information.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER


Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på allvar. Vi har interna policyer och kontroller på plats för att skydda dina personuppgifter från att gå förlorade, användas eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Vi har infört processer och rutiner för att hantera misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och dataskyddsmyndigheten om ett misstänkt brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det. Du kan alltid kontakta oss om du är osäker och/eller behöver mer information.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DINA UPPGIFTER 


Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de lagringstider som beskrivs nedan. Efter utgången kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter och radera dem från våra system. 

 • Sökt en tjänst: Personuppgifterna lagras tills en rekryteringsprocess är avslutad.   
 • Att registrera sig för att få jobberbjudanden (inklusive Talent Community), jobbrekommendationer och/eller för att skapa ett konto på våra karriärwebbplatser (dvs. utan att ansöka om en position) är lagringsperioden 2 år räknat från datumet för din registrering och/eller skapande av ditt konto.

Förlängd period för behandling av personuppgifter: Förutsatt att du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter utöver ovanstående kommer dina uppgifter att behandlas av oss i 2 år från den tid som anges ovan. 

Http(s)-data: Vi kan tillfälligt behandla HTTP(er) i webbserverloggfiler. Loggdata lagras i serverloggfiler i ett formulär som gör att du kan identifieras i högst några dagar om inte en säkerhetsrelevant händelse inträffar (till exempel en DDoS-attack). I händelse av en säkerhetsrelevant händelse lagras serverloggfiler tills den säkerhetsrelevanta händelsen har tagits bort och lösts helt.

Förlängd behandlingsperiod för personuppgifter: Observera att Verisure kan behöva fortsätta behandla dina personuppgifter för att behandla ett rättsligt och/administrativt anspråk, för att blockera dig från våra databaser (till exempel när du har valt bort att ta emot jobbmeddelanden. Detta för att säkerställa att du inte får ytterligare kommunikation) eller för att följa juridiska och/eller lagstadgade krav.

Anonymisering: Dina personuppgifter kan anonymiseras så att de inte längre kan kopplas till dig, i vilket fall denna information kan användas utan ytterligare meddelande till dig.


HUR DU KOMMER I KONTAKT MED OSS, VILKA RÄTTIGHETER DU HAR OCH HUR DU KAN UTÖVA DESSA RÄTTIGHETER 


Under vissa omständigheter ger dataskyddslagstiftningen dig vissa rättigheter:

Begär tillgång till dina personuppgifter. Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem lagligt.
Begära rättelse av dina personuppgifter.  Detta gör att du kan få ofullständig eller felaktig information som vi har om dig korrigerad.

Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera personuppgifter där det inte finns någon bra anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utövat din rätt att invända mot behandling (se nedan). Observera dock att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av specifika juridiska skäl, som kommer att meddelas dig, om tillämpligt.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter under specifika omständigheter, till exempel om du vill att vi ska fastställa riktigheten eller orsaken till behandlingen.

Begäran om att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts intresse) och det finns något med din situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina rättigheter och friheter, vilket kommer att meddelas dig, om tillämpligt.

Begära portabilitet av dina personuppgifter till en annan part. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till att vi använder eller där vi använde informationen för att utföra ett kontrakt med dig.

Rätt att återkalla samtycke (om behandlingen baseras på ditt samtycke). Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling för detta ändamål genom att kontakta oss. Observera att det inte kommer att påverka lagligheten av någon behandling som utförs av oss innan samtycket återkallas. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa funktioner och/eller adressera ansökan och/eller rekryteringsprocessen till dig. Vi kommer att informera dig om så är fallet när du återkallar ditt samtycke.

Rätt att klaga till Datainspektionen. Du har rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för dataskyddsfrågor. Den lokala dataskyddsmyndigheten är Integrationsskyddsmyndigheten, imy@imy.se, tfn 08 – 657 61 00, www.imy.se.

Utövande av dina rättigheter. Du kan begära ytterligare information om denna sekretesspolicy och/eller utöva dina dataskyddsrättigheter genom att kontakta oss och/eller vårt dataskyddsombud på dpo@verisure.se, dpo@securitasdirect.se respektive dpo@alertalarm.se alternativt via brev till:

Verisure Sverige AB
Dataskyddsombud
Box 2511
580 02 Linköping

Observera att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att verifiera din identitet och se till att du utövar dina andra dataskyddsrättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid om begäran är särskilt komplex eller om du har gjort fler förfrågningar.  I dessa fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Denna sekretesspolicy uppdaterades i december 2022.